ads

Zdravotníctvo vyriešené

Nechcem predbiehať udalosti, ktoré budú sprevádzať postupné ukrajovanie salámy transformujúcej sa farskej republiky, ale plán pre zdravotníctvo je vcelku jasný už dnes.

Urobil som včera navyše vtip s katolibancom Vašečkom. Nemôžem ho dať verejne, lebo keby ho videl, tak sa nafleku hodí pod konský záprah a vystrašiť koníky by sme nechceli. Takže ten vtip nájdete len v mobilnej appke Cynickej obludy. Ak ju chcete mať, tu si ju stiahnite a predplaťte: