ads

Superodolný Marcin

Prečo ostal Peter Marcin taký pokojný, keď mu speváčka Drobná povedala, že Zem je plochá? Pretože bol dlhodobo imunizovaný!