ads

Súboj Andrejov

Andrej Danko vs. Andrej Babiš a najzásadnejšia otázka dnešných dní.  Pokúšam sa ju vyriešiť za pomoci Philosoraptora.