ads

Premiér v núdzi

Vidíte, občania, média a opozícia, čo ste s tými vašim neustálym volaním po transparentnejšom štáte, v ktorom sa nekradne, spôsobili?