ads

Zásadné ponaučenie

Ísť pracovať nočnú bol pre premiéra nielen výborný PR ťah, ale istotne mu to dalo aj veľa poznania do ďalšieho života.