ads

SNS formuje RTVS

Prečo títo gangstri slabo maskovaní za ľudákov tak veľmi stáli o moc nad RTVS je jasné od začiatku. Ale až dnes sa mi to podarilo zhrnúť do dvoch krátkych bublín.