ads

Cirkev pre 21. storočie

Cirkev - jeden z najstarších biznis plánov ako za neexistujúci produkt bez možnosti reklamácie a s nulovou námahou zinkasovať veľa štátnych peňazí. A ešte aj nejaké to voodoo na úrade ako bonus pre naivnejších.