ads

Cirkev a deti

Zasa je ten pravidelne sa opakujúci čas, keď sa zo zneužívania detí predstaviteľmi kresťanskej cirkvi stáva globálna téma. Asi zlé PR oddelenie alebo čo.