ads

Skutok sa nestal

Popri iných veciach sa minulý týždeň ukázalo, že u istej vrstvy obyvateľstva je aj dôvera v schopnosť polície objektívne vyšetriť zločiny mocných výrazne kontextová záležitosť.