ads

Zodpovedná vs. Nebezpečná zmena

Propaganda Smeru začala veľa používať spojenia "zodpovedná zmena" a "nebezpečná zmena". Poďme si vysvetliť, čo presne znamenajú.