ads

Náckovia a divadlo

Invázia barbarov napreduje. Po úspechu vlakových hliadok sa kotlebovskí poslanci rozhodli vrhnúť svoje sily do posudzovania vhodnosti divadelných predstavení.