ads

Základná premisa

Tu som prichystal malú pomôcku pre predsedu NRSR. Aby sa na ňu pozrel vždy pred tým, ako sa rozhodne niekoho žalovať za to, že ho neprimerane uráža.