ads

Valentínsky špeciál

Nech už na stráži vašej lásky stojíte s kýmkoľvek, želám pekného a, ak to vyžadujete, tak aj bieleho Valentína.