ads

Komu veriť?

Aktuálne to vyzerá tak, že ak proti vám stojí svedectvo policajta v službe, potrebujete len troch kamarátov, ktorí potvrdia opak a skutok sa nestal.