ads

Kiska u pápeža

Prezident sa minulý týždeň vybral do Ríma, nasať predvianočnú atmosféru a utrúsiť kôpku banalít na mimoriadne dôležitom stretnutí s najvyšším pozemským zástupcom jednej z tisícok fiktívnych bytostí.