ads

Konečne kariérny úspech

Dosť bolo posmeškov! Beznádejný politik Chmelár môže konečne naštartovať kariéru len o niečo menej beznádejnejšieho politológa Chmelára.