ads

Nevyužitý talent

Kočnerove správy mali ostať nedobytné v jeho telefóne, ale neostali. A pritom mohli, keby sa namiesto cudzích technológií spoľahol na osvedčené domáce riešenia.