ads

Výročie sémantickej diskusie

Socializmus - spoločenský systém taký úžasný, že ešte aj jeho vyznávači ho označovali za absolútne neľudský a ľudskú tvár priznávali len tej jeho verzii, ktorú v žiadnom prípade nedovolili zrealizovať.