ads

Svet bez Humenného

Humenských lokálpatriotov by som rád upokojil, že tento vtip by vznikol, aj keby sa v tých dokumentoch objavilo meno nejakého iného slovenského mestečka.