ads

Matica chce rušiť ypsilon

Predseda Matice slovenskej sa vyjadril, že chce zrušiť ypsilon, lebo jeho synovia ho nevedia používať. Ja sa domnievam, že za tým musí byť aj iný dôvod, ako len to, že niekoho deti nie sú schopné vstrebať učivo základnej školy.