ads

Záhada rozdielnej kvality vysvetlená

Len preto, že ten náš horšie perie, nemusí to nutne znamenať, že rovnaký prášok je u nás horší, než ten v Nemecku.