ads

Zmeny spoločenského zriadenia na Slovensku

Optimista by povedal, že toto aktuálne zriadenie je zatiaľ najväčšia sranda.