ads

Nečakané privítanie

Premiér aj s nejakou zameniteľnou ministerkou vyrazil pozrieť žatvu do regiónov. Bolo to v niečom rovnaké a zároveň v niečom iné, ako keď chodí pozrieť napríklad baníkov.