ads

Cirkev v suchu

Čistý deň asi nakoniec príde o akreditáciu, pretože tam dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých. Toto muselo podaktoré iné organizácie s podobnou praxou celkom vystrašiť.