ads

Za komunistov bolo lepšie!

Všetko bolo za komunistov lepšie. Ľudia sa nemuseli o nič starať, lebo Sovietsky zväz sa postaral o všetko za nich.