ads

Selektívni historici

Jedna zo zábavných vecí na našich náckoch je ich selektívne historické podkutie pokiaľ ide o dobu fašistického Slovakštátu. Na niečo sú odborníci a na niečo nie.