ads

Politici a športovci

V duchu klasickej zemepánskej arogantnosti si miestni politici v rámci priživovania sa na úspechoch športovcov osvojili zvyk im automaticky tykať. Lebo však poddaní, čo iné s nimi. O to viac bije do očí, keď jeden deň Kiska Kuzminovej tyká, ale keď na druhý deň otcovsky utešuje Fialkovú, tak zrazu vyká.