ads

Danko proti poslaneckým výhodám

V SNS majú prúser na obrane, takže Andy si našiel najnepodstatnejšiu a najnevyužívanejšiu z poslaneckých výhod a vyrazil do PR boja proti papalášizmu. Väríme!