ads

Súboj kresťanov

Vypukol súboj o miesto hlavného bossa kresťanských pokrytcov. Tony inšpirácie sa valia, ani neviem odkiaľ začať. Možno odtiaľ, ako sa Vašečka dnes skromne prehlásil za autentickejšieho kresťana, lebo však to je presne pointa kresťanstva.