ads

Nepochopiteľný krok

Ak niekomu posledné udalosti hrajú do karát, tak asi predovšetkým obom Robertom, ktorí už veľmi dlho majú obhajobu postavenú na tom, že opozícia je plná bláznov, akí by sa rozhodne nemali k moci dostávať.