ads

Svetové unikáty

Koľko mesiacov či rokov tak asi bežne môže trvať premiérovi krajiny Európskej únie, aby kompletne zmenil svoju hodnotovú orientáciu? Tento náš to rozhodne stihol v rekordnom čase.