ads

Zlyhanie Sviečkovej demonštrácie

Keď človek tak počúva všetkých tých cirkevníkov, vašečkov, čarnogurských alebo mikloškov ako spomínajú na svoju Sviečkovú demonštráciu, nemôže sa ubrániť dojmu, že úplne takto to oni veru nechceli.