ads

Milan sa konečne vie vyjadriť

Niekoľko mesiacov som čakal na tento májový čas so svojim príspevkom do večne sa rozrastajúcej rodiny uhríkovských mémov.