ads

Nádherný vládny špeciál

Skôr ako sa ocitneme na konci ďalšieho spoločensky frustrujúceho týždňa, tu je jedna slovná hračka na víkend.