ads

Vízia SNS

Včera sa Hrnko rozhovoril. O vložkách, sexe, liberalizme a ďalších témach, ktorým ako obézny alkoholik z 19. storoči prestáva rozumieť. Z toho budem ešte dlho čerpať.