ads

Božský zmysel pre humor

Dnešok je významný tým, že kandidatúru na prezidenta ohlásili Krajniak aj Kotleba - dvaja obrancovia kresťanských hodnôt, ktorí (podobne ako iní mentálne chorí ľudia) veria, že touto úlohou práve ich poveril samotný pámbožko.