ads

Chlap, čo sa vyzná

Uznávaný antropológ, laureát Nobelovej ceny za biológiu a zároveň farár Kuffa má mnoho cenných poznatkov o živote a neváha sa o ne podeliť. Tieto nám stihol odovzdať v posledných mesiacoch.