ads

Obrovská tragédia

To si tak vyšli bývalí prezidenti SR do spoločnosti, keď sa zrazu zatmela obloha a jedného z nich už nikto nikdy viac nevidel.