ads

No-Go zóny

Milé deti, dnes si vysvetlime, čo sú to tie bájne No-Go zóny v Paríži či Bruseli, ktorými nás tak usilovne strašia ochrancovia ušľachtilých slovanských ideálov.