ads

Záložný plán

Nemecko včera definitívne padlo. Našťastie, sú tu 70 rokov staré a osvedčené postupy, ako ísť ďalej.