ads

Adolf je rozčarovaný

Keby sa Adolf dozvedel, že jeho následovníci si dnes za svojimi názormi stoja ako poslanec Mizík včera pred súdom, rovno by ich dal postrieľať.