ads

Pre každého niečo

Dočkali sme sa vizualizácii rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach. Keďže nevkusní malomeštiacki idioti tvoria podstatnú časť tohto esteticky zbedačeného národa, určite sa to bude páčiť.