ads

Vzácny exemplár

Tento rok Slovensko, ktoré je údajne smrteľné ohrozené náporom utečencov, udelilo azyl už presne jednému z nich. Ak chcete prejaviť strach o budúcnosť našej kultúry, budete si musieť vystáť veľmi dlhý rad.