ads

Ultimátna hanba

Ľudia sa obávali, že bývalého ministra obrany by kvôli jeho komunikácii s mafiánskou volavkou mohol niekto vydierať. V tomt prípade však obavy neboli namieste.