ads

Úžitok z Blahu

Znie to síce ako oxymoron, ale dokonca aj z komunistu môže byť úžitok. Ak sa ho naučíte správne používať.