ads

Chýbajúce predpisy

To už tak býva, keď svojim poddaným napíšete manuál, v ktorom venujete priveľa priestoru sexu a úplne vám ujde základná protipožiarna bezpečnosť.