ads

Majkl a Stíví

Nielen politikou je človek živý a nielen v politike je množstvo zlých a ubližujúcich ľudí, ktorých časť spoločnosti z rôznych absurdných dôvodov adoruje. A našťastie, táto téma už sa začína otvárať aj na Slovensku.