ads

Choroby na výlete

Keďže nie všetci priaznivci ĽSNS sú nezamestnaní, niektorí si vzali PNky, aby včera mohli prísť do Bratislavy. Práskol ich poslanec Uhrík, ktorý im za to verejne poďakoval.