ads

Dvetisíc rokov pomsty

...a ženy, liberáli, homosexuáli, iné rasy, ateisti, iné vyznania, všetci čo sa smejú Kuffovi, nečitatelia Postoja a kopa ďalších si to tých čias odsierajú, ako keby sme za to mohli.