ads

Danko sa hnevá

Čoraz viacej a čoraz dôležitejších ľudí hovorí, že Andrej Danko sa v úlohe predsedu parlamentu štátu EÚ správa ako tajný agent Ruskej federácie. Je logické, že sa Andrej bráni.